всяка събота
Цена: 24 лв.
06.12-07.12.2019
Цена: 68 лв.
13.12.2019 ; 24.01.2020 ; 21.02.2020 ; 20.03.2020 ; 24.04.2020
Цена: 24 лв
14.12.2019 ; 25.01.2020
Цена: 40 лева
14.12.2019 , 21.12.2019
Цена: 40 лева
31.12.2019 – 01.01.2020 г.
Цена: 150 лева
17-18.01.2020 ; 14-15.02.2020 ; 13-14.03.2020 ; 10-11.04.2020 ; 15-16.05.2020
Цена: 83 лева