20.03.2020 ; 24.04.2020 ; 22.05.2020; 19.06.2020
Цена: 24 лв
Петъчен пазар и екскурзия в Одрин
всяка събота
Цена: 24 лв.
Екскурзия в Одрин и шопинг - всяка събота
26.03-29.03.2020; 02.04 – 05.04.2020 и 09.04-12.04.2020 и 16.04.-19.04.2020 и 23.04-26.04.2020
Цена: 150 лв
01.04.2020 – 05.04.2020
Цена: 385 лв.
10-11.04.2020 ; 15-16.05.2020
Цена: 83 лева
11.04.2020 – 19.04.2020
Цена: 885 лв.