всяка събота
Цена: 24 лв.
14-15.02.2020 ; 13-14.03.2020 ; 10-11.04.2020 ; 15-16.05.2020
Цена: 83 лева
21.02.2020 ; 20.03.2020 ; 24.04.2020
Цена: 24 лв